Otoczenie

Z dala od zgiełku miasta. Otoczone zielonymi ogrodami. Muskane szumem wody pobliskiego Zalewu Zegrzyńskiego…

Klimat

Otaczające SHU SPA lasy sosnowe i mieszane oraz obecność Zalewu Zegrzyńskiego tworzą unikalny mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi. Tereny przybrzeżne Zalewu Zegrzyńskiego podlegają szczególnej ochronie ekologicznej - są włączone do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bliskość rezerwatów oraz obszarów objętych ochroną Natura 2000 wpływają na wysoką jakość powietrza.

Woda

SHU SPA położone jest bezpośrednio nad Zalewem Zegrzyńskim. Akwen rozciąga się na długości ponad 40 kilometrów wzdłuż rzeki Narew. Stanowi naturalne siedlisko dzikiego ptactwa: rybitw, mew, perkozów, kaczek czy łabędzi. Zalew Zegrzyński to jedno z najbardziej urokliwych i malowniczych miejsc na Mazowszu.